تاریخ : چهارشنبه، 16 بهمن ماه، 1387
موضوع : از میان سایتها

به مناسب سی سالگی انقلاب؛ توصيه ساواك:دولت بايد تظاهر به طرفداري از اسلام و مسلمانها نمايد

در ايران از نظر افكار عمومي دولت مخصوصاً بايد تظاهر به طرفداري از اسلام و مسلمانها و اعراب نمايد تا ماجراجويان نتوانند از احساسات افكار عمومي مردم عليه دستگاه حكومت ايران بهره‌برداري نمايند.موضوع‌: اظهارات شيخ محمود رازي درباره جنگ اعراب با اسرائيل
در روز 16/3/46 با شيخ محمود رازي برادر آيت‌الله چهل ستوني مذاكراتي صورت گرفت و نظر او درباره واقعه جنگ اعراب و اسراييل سؤال شد. مي‌گفت مردم با سران كشورهاي عربي كاري ندارند كه چه كساني مي‌باشند و آنچه براي مردم جالب است اين است كه مسلمانان با اسراييل مي‌جنگند و ايراني‌ها نمي‌توانند در جنگ بين مسلمانها و يهودي‌ها بي طرف و بي تفاوت بمانند. شبي محمود رازي مي‌گفت بايد در اين روزها مخصوصاً توجه شود مبادا عناصر بهايي كه در راديو و تلويزيون نفوذ دارند از موقعيت استفاده كرده با پخش اخبار و مطالبي كه به ضرر مسلمانها باشد افكار عمومي مردم ايران را تحريك و عصباني كنند و خود از آن بهره‌برداري نمايند. رازي مي‌گفت موقعي كه گوينده راديو و تلويزيون و يا نويسنده روزنامه به علت اختلاف بين ايران با عبدالناصر خبري عليه نامبرده پخش مي‌كند و يا مي‌نويسد، مردم اين نوع اخبار را عليه مسلمانها تلقي مي‌كنند و احساسات مذهبي آنها تحريك مي‌شود.
نظريه منبع‌: امروز در سازمانهاي دولتي و در بازار و خيابان اكثريت مردم اظهار نگراني مي‌كنند و علت نگراني آنها اين است كه مبادا دستگاه حكومت ايران تحت تأثير حكومت امريكايي‌ها و يا انگليسي‌ها در جريان كشمكش بين اعراب و يهود و عدم حمايت شديد از مسلمانها دچار اشتباه شوند و ماجرايي در داخل ايران مخصوصاً در مؤسسات نفت جنوب از طرف هواخواهان خميني و مصدق به وجود آيد. در ايران ضمن اين كه بايد از حقوق يهودي‌هاي ايران دفاع كرد و نگذاشت آسيبي به آنها وارد شود، از نظر افكار عمومي دولت مخصوصاً بايد تظاهر به طرفداري از اسلام و مسلمانها و اعراب نمايد تا ماجراجويان نتوانند از احساسات افكار عمومي مردم عليه دستگاه حكومت ايران بهره‌برداري نمايند. بايد اعمال عناصر بهايي در سازمانهاي تبليغاتي و روزنامه‌ها دقيقاً مورد كنترل قرار گيرد. عناصر كمونيست‌ها كه در روزنامه‌هاي كيهان و اطلاعات راه پيدا كرده و جزو هيئت تحريريه آن شده‌اند، مخصوصاً ممكن است مطالبي عليه اعراب و به جانبداري عليه اسرائيل بنويسند تا موجب تحريك افكار عمومي مردم گردد. دولت بايد ارتباط خود را با كليه مراجع مذهبي سريعاً برقرار كند تا آنها بدانند افكار نظريات آنها مورد احترام دولت و دستگاه حكومت است‌. مشورت با مقامات بزرگ مذهبي در تهران و قم و خراسان و احترام گذاشتن به افكار و نظريات آنها مي‌تواند موجب تسكين افكار عناصر متعصب گردد و هر گونه بهانه جويي را از دست عناصر اخلالگر خارج سازد.


منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711141291
منبع این مقاله : :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه کاشان
آدرس این مطلب : http://nahad.kashanu.ac.ir/111/به-مناسب-سی-سالگی-انقلاب؛-توصيه-ساواك:دولت-بايد-تظاهر-به-طرفداري-از-اسلام-و-مسلمانها-نمايد/