تاریخ : سه شنبه، 14 بهمن ماه، 1399
موضوع : اخبار نهاد

آغاز پیش ثبت نام معرفت جویی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان

آغاز پیش ثبت نام معرفت جویی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان 
منبع این مقاله : :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه کاشان
آدرس این مطلب : http://nahad.kashanu.ac.ir/2661/آغاز-پیش-ثبت-نام-معرفت-جویی-در-حوزه-علوم-اسلامی-دانشگاهیان-کاشان/