تاریخ : سه شنبه، 8 بهمن ماه، 1387
موضوع : از میان سایتها

هولوكاست واقعي غزه در آثار كاريكاتوريست‌هاي جهان

كاريكاتوريست‌هاي متعهد جهان مانند گذشته اولين دسته از هنرمنداني هستند كه نسبت به جنايت عليه بشريت كه اين بار در حق مردم مظلوم غزه روا داشته مي‌شود از خود واكنش نشان مي‌دهند.كاريكاتورها مربوط به مسابقه كاريكاتور غزه و سايت «ايران كارتون» است.

براي مشاهده تصاوير كليك كنيد.


منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8710082160
منبع این مقاله : :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه کاشان
آدرس این مطلب : http://nahad.kashanu.ac.ir/93/هولوكاست-واقعي-غزه-در-آثار-كاريكاتوريست‌هاي-جهان/