فرم آموزش دوره

ثبت نام دوره آموزشی ICDL
 • با عرض سلام خدمت دانشجویان محترم متقاضی شرکت در دوره آموزشی ICDL
  این فرم جهت ثبت نام دوره ICDL طراحی گردیده است. پس از پایان ثبت نام،با شما تماس گرفته خواهد شد.
  0
 • دوره آموزشی مورد درخواست شما*
  ICDL2(مقدماتی)
  ICDL1(پیشرفته)
  1
 • 2
 • 3
 • نام*
  4
 • نام خانوادگی*
  5
 • جنسیت*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • دانشکده*
  8
 • شماره دانشجویی*
  9
 • شماره تماس*
  10
 • تاریخ و ساعت برگزاری دوره آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.
  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره داخلی 2596 تماس بگیرید.
  11