درباره نهاد

درباره نهاد

نهاد ،نهال امید در بوستان علم و ادب خانه دوم شما(دانشگاه کاشان)
نهاد، نماد رأفت و چتر حمایت پدر خانواده بالای سر فرزندان ایران
نهاد، از جنس خانه پدری، از جنس نغمه خوش و آرام بخش مادری برای همه اونهایی هست که به عشق علم ومعرفت ترک دیار و وطن کردند و مهاجر الی الله شدند.
سلام هم ولایتی، هم وطن
سلام دانشجو

ادامه مطلب