آرشیو سال ۹۳

آرشیو سال 93

--------------------------------------------------

مقام خشیت الهی برای انسانی است که در زمینه های مختلف علمی به رشد دست یابد(09-06-1393)

 لینک مرتبط

بداخلاقی مردود است و فرد بد اخلاق در جامعه جایگاهی ندارد(17-06-1393)

 لینک مرتبط

تقوا و نظم لازمه تعلیم و تربیت فرزندان(31-6-93)

 لینک مرتبط

شما هر قدمی که در تحصیل علم بر می دارید مدینه ای بر بهشت است(05-07-93)

 لینک مرتبط

تحصیل علم همراه با اخلاق و تعهد در کار، آینده درخشانی را برای شما دانشجویان رقم می زند.(08-07-93)

 لینک مرتبط

سخنرانی در مسجد دانشگاه (دوشنبه 28-07-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3       لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

سخنرانی در مسجد دانشگاه (یکشنبه 4-08-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3       لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

سخنرانی در مسجد دانشگاه (دوشنبه 5-08-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 14-08-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

سخنرانی در مسجد دانشگاه (یکشنبه 18-08-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

سخنرانی در مسجد دانشگاه (دوشنبه 19-08-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3     لینک خبر مرتبط    لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه 20-08-93)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3