آرشیو سال ۹۵

آرشیو سال 95

---------------

سخنرانی - تبریک سال جدید- در مسجد دانشگاه (شنبه 14-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - بیان احکام نماز- در مسجد دانشگاه (سه شنبه 17-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - بیان احکام نماز ؛ تبریک حلول ماه رجب - در مسجد دانشگاه ( شنبه 21-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - بیان احکام نماز  - در مسجد دانشگاه ( یکشنبه 22-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -تسلیت شهادت امام هادی(ع) ، بیان احکام نماز  - در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 23-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - بیان احکام نماز ، شکیات نماز- در مسجد دانشگاه ( شنبه 28-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - بیان احکام نماز ، شکیات نماز- در مسجد دانشگاه ( یکشنبه 29-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - تبریک میلاد امام جواد(ع) و بیان حدیث - در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 30-01-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -  بیان حدیث - در مسجد دانشگاه (یکشنبه 05-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -  بیان فضیلت تسبیحات حضرت زهرا (س)و  احکام شکیات نماز - در مسجد دانشگاه (شنبه 11-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -  بیان احکام شکیات نماز  - در مسجد دانشگاه (یکشنبه 12-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -در باب قرآن و عترت -در مسجد دانشگاه (دوشنبه 13-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -  تسلیت شهادت امام کاظم علیه السلام - در مسجد دانشگاه (سه شنبه 14-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -  تسلیت رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام ؛ تبریک عید مبعث - در مسجد دانشگاه (چهار شنبه 15-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -  تبریک اعیاد شعبانیه- در مسجد دانشگاه (دوشنبه 20-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی - تسلیت درگذست مهندس آخوندزاده- در مسجد دانشگاه (دوشنبه 27-02-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان حدیث - در مسجد دانشگاه (شنبه 08-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان حدیث و فضیلت تسبیحات حضرت زهرا (س)- در مسجد دانشگاه (یکشنبه 09-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  بجا آوردن روزه قضاء - در مسجد دانشگاه (دوشنبه 10-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام روزه مستحبی درماه شعبان- در مسجد دانشگاه (سه شنبه 11-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان حدیث در فضیلت ماه مبارک رمضان - در مسجد دانشگاه (یکشنبه 16-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -تمهیدات درباب ساعت کار ماه رمضان؛احتیاط در ساعات شرعی - در مسجد دانشگاه (دوشنبه 17-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام مفطرات روزه ؛دعای روز اول ماه رمضان- در مسجد دانشگاه (سه شنبه 18-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام مبطلات روزه ؛دعای روز دوم ماه رمضان- در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 19-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام مفطرات روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (شنبه 22-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (یکشنبه 23-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (دوشنبه 24-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (سه شنبه 25-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 26-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (شنبه 29-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (یکشنبه 30-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (دوشنبه 31-03-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -بیان احکام  روزه در ماه مبارک رمضان- در مسجد دانشگاه (سه شنبه 01-04-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -به مناسبت هفته دولت - در مسجد دانشگاه ( شنبه 06-06-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی -به مناسبت 25ذی القعده (دحو الارض) - در مسجد دانشگاه ( یکشنبه 07-06-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 08-06-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_به مناسبت فرارسیدن عید سعیدغدیرخم_ در مسجد دانشگاه ( یکشنبه 28-06-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _به مناسبت فرارسیدن عید سعیدغدیرخم_ در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 29-06-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _به مناسبت فرارسیدن عید سعیدغدیرخم_ در مسجد دانشگاه ( چهارشنبه 31-06-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام نماز دانشجویان_ در مسجد دانشگاه ( شنبه 03-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبریک روز مباهله_ در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 05-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _شان نزول سوره هل اتی_ در مسجد دانشگاه ( سه شنبه 06-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _فرارسیدن ماه محرم الحرام_در مسجد دانشگاه ( شنبه 10-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه ( شنبه 24-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان نحوه ترغیب افراد در بجا آوردن نماز و روزه_ در مسجد دانشگاه ( یکشنبه 25-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 26-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه ( سه شنبه 27-07-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام_ در مسجد دانشگاه (شنبه 1-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام_ در مسجد دانشگاه (یکشنبه 2-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _حدیث در مورد چگونگی بیان عیب برادر مومن_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 3-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _درموردسخنرانی حضرت امام(ره) در 4آبان 43_ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 4-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام نماز برای خواهران_ در مسجد دانشگاه (شنبه 15-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام نماز _ در مسجد دانشگاه (یکشنبه 16-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تسلیت شهادت امام حسن مجتبی ع _ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 17-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 18-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام قرائت نماز_ در مسجد دانشگاه (شنبه 22-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 24-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث در باب ثواب زیارت  اربعین_ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 25-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 26-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (شنبه 29-08-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 01-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 02-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _در باب فضیلت بسیج _ در مسجد دانشگاه (شنبه 06-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

تسلیت رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)وشهادت امام حسن(ع)وامام رضا(ع)(یکشنبه 07-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تسلیت شهادت امام رضا(ع)و بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 09-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبریک حلول ماه ربیع الاول _ در مسجد دانشگاه (شنبه 13-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث_ در مسجد دانشگاه (یکشنبه 14-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبریک روز دانشجو و  بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 15-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _ تبریک روز دانشجو _ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 16-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _ بیان حدیث _ در مسجد دانشگاه ( شنبه 20-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _ تبریک هفته وحدت _ در مسجد دانشگاه ( یکشنبه 21-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _ بیان مناقب حضرت محمد(ص) _ در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 22-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _ بیان حدیث"غنیمت شمردن5چیزقبل از 5چیز" _ در مسجد دانشگاه ( سه شنبه 23-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _توصیه به وحدت_ در مسجد دانشگاه ( دوشنبه 29-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _در مذمت دروغ گفتن_ در مسجد دانشگاه ( سه شنبه 30-09-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _در مذمت دروغ گفتن_ در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 1-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان حدیث_ در مسجد دانشگاه (شنبه 4-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام(شرایط امام جماعت)_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 6-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام(شرایط امام جماعت)_ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 7-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام(شرایط امام جماعت)+ یوم الله 9 دی_ در مسجد دانشگاه (شنبه 11-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 13-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان احکام_ در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 15-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)_ در مسجد دانشگاه (شنبه 18-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان مناقب حضرت معصومه (س)_ در مسجد دانشگاه (یکشنبه 19-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تسلیت رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 20-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان خصوصیات انسانهای وارسته از منظر قرآن کریم_ در مسجد دانشگاه (شنبه 25-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _بیان خصوصیات انسانهای وارسته از منظر قرآن کریم_ در مسجد دانشگاه (یکشنبه 26-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبیین آیات آول سوره بقره از قرآن کریم_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 27-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبیین آیه 60 سوره مبارکه یس_ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 28-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 29-10-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبیین آیه 13و14 سوره مبارکه حدید_در مسجد دانشگاه (شنبه 2-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی _تبیین آیه7سوره مبارکه منافقون و آیه 11سوره مبارکه بقره_در مسجد دانشگاه (یکشنبه 3-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_تبیین آیه64سوره مبارکه توبه_در مسجد دانشگاه (دوشنبه 4-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_بیان احکام_در مسجد دانشگاه (شنبه 9-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_تبیین آیه152سوره مبارکه بقره_در مسجد دانشگاه (دوشنبه 11-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_تبریک حلول دهه مبارک فجر_در مسجد دانشگاه (سه شنبه 12-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_تبیین آیه14 و 15سوره مبارکه قیامت_در مسجد دانشگاه (دوشنبه 18-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه 19-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_تبیین آیه11سوره مبارکه رعد _در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 20-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)_در مسجد دانشگاه (دوشنبه 25-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه 26-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_بیان مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها_ در مسجد دانشگاه (شنبه 30-11-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_بیان مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها_ در مسجد دانشگاه (یکشنبه 01-12-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_بیان مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 02-12-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_بیان مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها_ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 03-12-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_بیان مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها_ در مسجد دانشگاه (شنبه 07-12-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_ثواب خدمت به همسر در منزل_ در مسجد دانشگاه (دوشنبه 09-12-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)

 

سخنرانی_فضیلت خدمت به همسر در منزل_ در مسجد دانشگاه (سه شنبه 10-12-95)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3         لینک فایل صوتی مرتبط بصورت فشرده (rar)