شرح و تفسیر نهج البلاغه

مجموعه سخنرانی های مسئول نهاد

در شورای نهاد

شرح و تفسیر نهج البلاغه

**********************************
سخنرانی در جلسه شورای نهاد دانشگاه(دوشنبه31-3-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word


سخنرانی در جلسه شورای نهاد دانشگاه(دوشنبه07-04-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word