حدیث رستگاری

سخنرانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان

حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در مسجد دانشگاه کاشان

 

30-سیزدهمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان22-03-1403

 

29-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان

(جلسه دوازدهم تفسیر سوره حمد)22-03-1403

 

****************************************************************

 

28-مراسم پاسداشت هفتمین روز عروج ملکوتی « شهدای خدمت »

همراه با سخنرانی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان08-03-1403

****************************************************************

27-دوازدهمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان25-02-1403

 

26-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه یازدهم تفسیر سوره حمد)25-02-1403

 

****************************************************************

25-یازدهمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان04-02-1403

 

24-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه دهم تفسیر سوره حمد)04-02-1403

 

****************************************************************

 

23-دهمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان28-1-1403

 

22-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه نهم تفسیر سوره حمد)28-01-1403


*************************************************

21-نهمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان15-12-1402

 

20-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه هشتم تفسیر سوره حمد)15-12-1402

 

****************************************************************

 

19-هشتمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان24-11-1402

 

18-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه هفتم تفسیر سوره حمد)24-11-1402

****************************************************************

 

 

17-هفتمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان17-11-1402

 

16-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه ششم تفسیر سوره حمد)17-11-1402

****************************************************************

15-ششمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان03-11-1402

 

 

14-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه پنجم تفسیر سوره حمد)03-11-1402

****************************************************************

 

 

13-پنجمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان19-10-1402

 

*******************************************

 

12-چهارمین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان12-10-1402

 

11-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه چهارم تفسیر سوره حمد)12-10-1402

****************************************************************

 

10-سومین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان28-09-1402

 

9-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه سوم تفسیر سوره حمد)28-09-1402

 

8-دومین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان14-09-1402

 

 

7-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان(جلسه دوم تفسیر سوره حمد)14-09-1402

 

6-اولین جلسه مباحثه نامه 53 نهج البلاغه توسط نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دانشگاه کاشان07-09-1402

 

5-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان02-08-1402

 

4-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان14-9-1401

 

3-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان10-8-1401

 

2-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان 7-3-1401

 

1-سخنرانی امام جمعه محترم کاشان در مسجد دانشگاه کاشان21-2-1401