بیان احکام شرعی

 

 

 

***************************************

 

شنبه 05-03-1403

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

 

شنبه 29-02-1403

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

 

شنبه 22-02-1403

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

 

شنبه 19-12-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

 

شنبه 12-12-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

 

چهارشنبه 28-11-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

چهارشنبه 25-11-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

 

شنبه 23-10-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه18-09-1402

ادامه احکام مربوط به وضو

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه11-09-1402

احکام مربوط به وضو

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 04-09-1402

احکام مربوط به تیمم

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 20-08-1402

احکام مربوط به تاثیر تغذیه(خوردنی ها و نوشیدنی ها) بر نماز

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 06-08-1402

بیان حکم( نماز مسافر)

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 22-07-1402

بیان حکم( نماز مسافر)

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 15-07-1402

بیان حکم( نحوه اتصال به نماز جماعت وقتی که امام در رکوع است)

توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 08-07-1402

بیان واجبات نماز( رکن و غیر رکن) توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی در مسجد دانشگاه

 

***************************************

دوشنبه 27-06-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

دوشنبه 06-06-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 03-04-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 27-03-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 20-03-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

شنبه 30-02-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

یکشنبه 16-02-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

یکشنبه 30-11-1401

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

یکشنبه 16-11-1401

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 01-11-1401

بیان اصل حلیت و اصل صحت و اصل برائت توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 17-10-1401

بیان اصل طهارت توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 10-10-1401

بیان احکام عدول نیت در نماز (ادامه جلسه قبل) توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 03-10-1401

بیان قاعده استصحاب ، تجاوز و فراغ توسط حجت الاسلام والمسلمین میرسالاری در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 26-9-1401

بیان احکام عدول نیت در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 19-9-1401

بیان احکام نیت در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 12-9-1401

بیان احکام قیام در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 28-8-1401

بیان احکام قیام در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 21-8-1401

بیان احکام قیام متصل به رکوع توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

سه شنبه 3-8-1401

بیان احکام نماز آیات(خورشید گرفتگی) توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 30-7-1401

بیان احکام ارکان نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 23-7-1401

بیان احکام نماز دانشجویان توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 09-7-1401

بیان احکام نماز دانشجویان توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************