نوای ملکوتی در مسجد دانشگاه کاشان

 

26-نوای ملکوتی اذان ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - موذن علی سالمی 18-02-1402

 

25-نوای ملکوتی اذان و تعقیب نماز ظهر در مسجد دانشگاه کاشان- سید مهدی مصطفوی الحسینی- 16-2-1402

 

24-نوای ملکوتی اذان ظهر و صلوات شعبانیه در مسجد دانشگاه کاشان - موذن علی سالمی 15-12-1401

 

23- زیارت عاشورا توسط ذاکر اهلبیت کربلایی عرفان فلاحتیان  15-12-1401

 

22-نوای ملکوتی اذان ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - موذن محمدعلی روپیکر 01-12-1401

 

21-نوای ملکوتی اذان ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - موذن امیرحسین شیروانی 23-11-1401

 

20- مداحی وفات حضرت زینب س

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  17-11-1401

 

19- زیارت عاشورا توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مصطفی رازانی  19-10-1401

 

18-تعقیب نماز ظهر(دعای فرج)در مسجد دانشگاه کاشان - امیرحسین آردیان طاهری  13-10-1401

 

17- زیارت عاشورا توسط ذاکر اهلبیت حاج محسن افشاری  12-10-1401

 

16-نوای ملکوتی اذان و تعقیبات نماز ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - موذن محمدمهدی آقایی زاده 11-10-1401

 

15- زیارت عاشورا توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  5-10-1401

 

14-نوای ملکوتی اذان ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - موذن محمدعلی روپیکر 28-9-1401

 

13- مداحی شب شهادت حضرت زهرا س

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  16-9-1401

 

12-نوای ملکوتی اذان ظهر در مسجد دانشگاه کاشان- موذن محمد شاه فضل 9-1401

 

11- مداحی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  2-7-1401

 

10-تعقیب نماز ظهر در مسجد دانشگاه کاشان- سید مهدی مصطفوی الحسینی- 26-7-1401

 

9- مداحی شهادت حضرت زهرا س

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  15-10-1400

 

 

8- مداحی شهادت حضرت زهرا س

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مصطفی رازانی  27-9-1400

 

 

7-تعقیب نماز ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - سید حسین سادات الحسینی 24-9-1400

 

6-نوای ملکوتی اذان ظهر در مسجد دانشگاه کاشان - موذن سید حسین سادات الحسینی 24-9-1400

 

5- مداحی رحلت حضرت معصومه س

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  25-08-1400

 

4- مولودی میلاد حضرت رسول ص و امام صادق ع

توسط ذاکر اهلبیت حاج محسن افشاری  03-08-1400

 

3- مداحی شهادت حضرت زهرا س

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  30-10-1397

 

2- مداحی رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع

توسط ذاکر اهلبیت کربلایی مهدی طالبی  27-8-1396

 

1- مداحی شهادت حضرت امام سجاد ع

توسط ذاکر اهلبیت حاج محسن افشاری  26-07-1396