فصل بندگی

 

 

 

1-سخنرانی استاد محترم گروه معارف اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم معصومی در مسجد دانشگاه کاشان12-8-1402

 

*************************************

 

 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین تراشیون

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در مسجد دانشگاه کاشان 25-02-1402

 

*************************************

 

 

1-سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل شنبه 19-1-1402

 

2- سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل یکشنبه 20-1-1402

 

3- سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل دوشنبه 21-1-1402

 

4- سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل سه شنبه 22-1-1402

 

5-  سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل شنبه 26-1-1402

 

6-  سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل یکشنبه 27-1-1402

 

7- سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل دوشنبه 28-1-1402

 

8- سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل چهارشنبه 30-1-1402

*************************************

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی صدوقی

به مناسبت میلاد حضرت مهدی عج مسجد دانشگاه 16-12-1401

*************************************

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی سرلک

به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام ص و امام صادق ع در مسجد دانشگاه 20-7-1401

 

*************************************

 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر موحدی محب 18-3-1401

 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر موحدی محب 11-3-1401

 

*************************************

 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین تراشیون 7-3-1401

 

*************************************

 

سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل یکشنبه 21-1-1401

 

سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل دوشنبه 22-1-1401

 

سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل سه شنبه 23-1-1401

 

سخنرانی حجت الاسلام دکتر شاه فضل چهارشنبه 24-1-1401