سخنرانی در مسجددانشگاه از سال۱۴۰۲ به بعد(حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی)

37-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (شنبه 19-3-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

36-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 13-3-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

35-سخنرانی در مراسم یادبود  شهید آیت‌الله رئیسی و هیأت همراه

در مسجد دانشگاه (دوشنبه 31-2-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

34-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (چهارشنبه 26-2-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

33-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (شنبه 01-2-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

32-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 26-1-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

31-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (شنبه 25-1-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

30-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (دوشنبه 20-1-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

29-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 19-1-1403)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

28-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (شنبه 26-12-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

 

27-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (چهارشنبه 23-12-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3  

لینک فایل تصویری فوائد روزه و روزه داری

 

26-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (سه شنبه 22-12-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

25-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 13-12-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

24-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (چهارشنبه 09-12-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

23-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 29-11-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

22-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 15-11-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

21-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 24-10-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

20-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (سه شنبه 19-10-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

19-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (شنبه 09-10-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

18-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 03-10-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

17-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (چهارشنبه 08-09-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

16-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (سه شنبه 16-08-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

15-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (شنبه 13-08-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

14-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (سه شنبه 09-08-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

13-سخنرانی مسئول محترم نهاد رهبری حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه کاشان (جمعه 05-08-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

12-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (یکشنبه 23-07-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

11-سخنرانی در مسجد  دانشگاه (دوشنبه 17-07-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

10-سخنرانی در گلزار مطهر شهدای گمنام دانشگاه در هفته دفاع مقدس (دوشنبه 03-07-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

9-سخنرانی در مسجد دانشگاه (یکشنبه 29-05-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

8-سخنرانی در مسجد دانشگاه (یکشنبه 18-04-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

7-سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 14-04-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

6-سخنرانی در مسجد دانشگاه (دوشنبه 12-04-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

5-سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه 30-03-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

4-سخنرانی در مسجد دانشگاه (یکشنبه 28-03-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

3-سخنرانی در مسجد دانشگاه (دوشنبه 08-03-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

2-سخنرانی در مسجد دانشگاه (شنبه 23-02-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3 

 

1-سخنرانی در مسجد دانشگاه (دوشنبه 04-02-1402)

 لینک فایل صوتی مرتبط بافرمت mp3