بیست و دوم بهمن ، روزی بزرگ و تاثیرگذار

۲۲ بهمن ۱۳۸۷ | ۲۰:۴۲ کد : ۱۴۳۷۲ ویژه نامه
تعداد بازدید:۱۱۱۳
بیست و دوم بهمن سالگرد بزرگ ترین و تاثیرگذار ترین رویداد در تاریخ معاصر کشور و ملت ایران است ؛ رویدادی که به شکل گیری تحولاتی شگرف و بنیادین در زوایای مختلف حیات اجتماعی و سیاسی ملت ایران منجر شد و دستاوردهای گراسنگی را در ابعاد ملی و بین المللی برای جامعه ایران به ارمغان آورد .

بیست و دوم بهمن روزی که واژگان استقلال ، آزادی و نظام مردمی برخاسته از اعتقادات و آرای ملت در سرزمین استبداد زده و تحت سیطره ایران معنا شد.
در این روز بزرگ و تاریخ ساز ، ملت ایران در پرتو اراده و مجاهدت خود و رهبری خردمندانه،شجاعانه و متکی به ایمان رهبر کبیر خود نظم سیاسی پوسیده و وابسته را فرو ریخت و به ایجاد و استقرار نظامی برخاسته از آرا و ایمان اسلامی خود همت گماشت .
استقرار جمهوری اسلامی بر پایه های استقلال و آزادی، دستاورد های عظیمی که روند حرکت تاریخی ملت و کشور ایران را به کلی از گذشته اش متمایز و ممتاز ساخت ؛ روندی که پس از گذشت حدود سه دهه و با سپری کردن فراز و فرودها و کسب پیروزی های بزرگ و بعضی ناکامی ها در مسیر راه ، امروز در تجلی خودباوری ملی و اعتماد به نفس فرزندان رشید و آگاه این ملت به بار نشسته و جهانی را مسحور پایمردی و پایداری و دستاوردهای بزرگ علمی جامعه در حال پیشرفت و تعالی ایران ساخته است .
دستاوردهای بزرگ و تاریخ سازی که حسادت، کینه و عصبانیت توام با انفعال دشمنان و رشک و افسوس برخی دیگر و نیز عشق و علاقه و همراهی دوستان ایران و اسلام را برانگیخته است .آری 22 بهمن تنها یاد روز یک رویداد و حادثه صرف در کشور ایران نیست .
22 بهمن پاسداشت فداکاریها و اراده های بزرگی است که به حیات جدید ملت ایران در مسیر درست شکل دادند و با ایمان و اخلاص و شهادت و جهاد خود استمرار این حرکت رو به پیشرفت را در این سرزمین تاریخی ضمانت کردند .22 بهمن به نوعی تقدیر ملت بزرگ ایران از خود و تایید راهی است که در 22 بهمن سال 57 آغاز کرد .
آری 22 بهمن روز ملت ایران است روز پیروزی و و حدت ملت ایران .و از اینرو است که دشمنان ملت و کشور ایران همواره بر کاهش حضور مردم در راهپیمایی این روز تلاش عبث نموده و ملت بزرگ ایران بر شکوه و عظمت حضورش در این روز اصرار و پایمردی کرده است .


نظر شما :