میزان طلاق در ازدواجهای دانشجویی (۲۰-۱۲-۹۰)

۲۰ اسفند ۱۳۹۰ | ۰۸:۵۰ کد : ۱۴۸۰۳ اینترنت
تعداد بازدید:۸۶۲
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص میزان طلاق در ازدواج های دانشجویی گفت: نتایج یک پژوهش از ۲ هزار زوج دانشجو نشان می دهد که از هر ۱۰۰ زوج دانشجو، ازدواج ۵/۱ زوج به طلاق منجر می شود.

حجت الاسلام سیدمجید قریشی درباره میزان موفقیت ازدواج های دانشجویی در کشور گفت: در گذشته ایرادهایی وارد می کردند که ازدواج های دانشجویی موفق نیستند اما چهار سال پیش یک کار پژوهشی انجام دادیم و سال گذشته نیز پژوهشی از 2 هزار زوج صورت گرفت تا میزان موفقیت ازدواج های دانشجویی و همچنین درصدی از ازدواج های دانشجویی که به طلاق می انجامند مشخص شود.

وی درباره میزان طلاق در ازدواج های دانشجویی گفت: نتایج پژوهش از 2 هزار زوج دانشجو که سال گذشته انجام شد، نشان داد از هر 100 زوجی که از طریق ازدواج دانشجویی وارد زندگی مشترک شده اند، 5/1 زوج به طلاق دچار می شوند. البته در چهار سال گذشته که در زمینه میزان طلاق در ازدواج های دانشجویی تحقیق شده بود درصد طلاق در ازدواج های دانشجویی از این میزان نیز کمتر بود.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: میزان طلاق در زوج هایی که از طریق ازدواج دانشجویی وارد زندگی مشترک شده اند کمتر از میزان طلاق در سطح عمومی جامعه است.

به گزارش مهر، از زمان اولین مراسم ازدواج دانشجویی که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد نزدیک به 14 سال می گذرد. در اولین مراسم ازدواج دانشجویی فقط 60 دانشجو حضور داشته اند اما به گفته حجت الاسلام قریشی- معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها امسال حدود 60 هزار زوج دانشجو در مراسم ازدواج دانشجویی شرکت می کنند.


نظر شما :