دیدار نمایندگان مجلس نهم با رهبر معظم انقلاب(۲۷-۳-۹۱)

۲۷ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۶:۲۵ کد : ۱۴۸۵۷ اینترنت
تعداد بازدید:۸۹۲
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان منتخب ملت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود، باید ضمن برخورداری از شاخص های یک مجلس زنده، پرتحرک و پرنشاط در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی نیز، ‌مجلسی سالم باشد.

ايشان احساس تكليف، نيت خالصانه، توكل به پروردگار و تلاش برای كسب رضايت الهی را زمينه و شرط اصلی موفقيت آميز بودن تلاشهای مجلس و ديگر دستگاهها خواندند و افزودند: اگر اين نگاه و اين روحيه حاكم شد، به بركت رحمت و ياری پروردگار راهها گشوده و همه مشكلات حل خواهدشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای اتكال به قدرت لايزال الهی را رمز قدرت و پيشرفت جمهوری اسلامی دانستند و خاطرنشان كردند: نظام اسلامی در دنيای آشفته مادی، به دفاع از ارزشهای الهی و انسانی برخاسته است و نمايندگان مجلس بايد با درك عميق اين مسئله، تقويت ارتباط با پروردگار را راز حقيقی دست يابی به موفقيت بدانند.
ايشان دشمنی استكبار با جمهوری اسلامی را برخاسته از ذات غارتگر سلطه طلبان خواندند و افزودند: برخی با گوشه و كنايه می گويند دنيا را در مقابل نظام قرار ندهيد اما اين، سخنی از سر نيانديشيدن است چرا كه مطرح شدن داعيه حكومت دينی و مردمسالاری دينی، بطور طبيعی، فرعونهای جهانی را به مقابله با اين نظام و اين ملت برانگيخته است.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان مجلس را ركن اساسی نظام برشمردند و به تشريح دو خصوصيت لازم مجلس شورای اسلامی يعنی زنده بودن و سالم بودن پرداختند.
ايشان افزودند: مجلس راكد و خمود با خروجيهای نامناسب، مجلسی ناقص است و نمايندگان منتخب ملت بايد با تحقق شاخصهای يك مجلس زنده، «نشاط و تحرك دستگاه قانونگذاری» را عينيت دهند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای عمل به وظايف اساسی مجلس يعنی تدوين قوانين خوب و نظارت صحيح را نشانه های بارز زنده بودن مجلس دانستند و افزودند: نمايندگان مجلس نهم با توجه به «شاخص های يك قانون خوب» و «معيارهای نظارت صحيح»، به وظايف خود عمل كنند.
ايشان در همين زمينه، نظارتهای ناشی از نيتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نيز نظارتهايی را كه عمق يابی نمی كند، از جمله نظارتهای نادرست دانستند و افزودند: اينگونه كارها، نشان خواهد داد مجلس به معنای حقيقی كلمه، زنده نيست.
رهبر انقلاب اسلامی، حضور مفيد و فعال در صحن علنی مجلس و كميسيونها را از ديگر نشانه های زنده بودن مجلس برشمردند و خاطرنشان كردند: حضور نامرتب و غيرمفيد در جلسات و كميسيونها از جمله گرفتاريهايی است كه مجلس نهم، سعی كند آن را واقعاً  برطرف نمايد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای حضور فعال در فضای سياسی كشور و منطقه و جهان را از ديگر ضروريات يك مجلس زنده و پرنشاط برشمردند و افزودند: مجلس صحنه نمايانی از «انقلاب، افكار عمومی و سياستهای كلان» كشور است و بايد در حوادث و مسائل داخلی و خارجی، مواضع مشخصی داشته باشد.
رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و تحولات عميق و پرشتاب منطقه افزودند: امروز در منطقه غوغايی است و در اين منطقه مهم كه قلب دنيا به شمار می رود، اوضاع عجيبی حاكم شده است.
ايشان خاطرنشان كردند: اگر نمايندگان مجلس درباره حوادث منطقه، در وقت مناسب، مواضع مناسبی بگيرند، حتماً در افكار عمومی ملتهای منطقه و كشورهای مؤثر در تحولات منطقه، تأثيرگذار خواهد بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، در ادامه سخنانشان به تشريح دومين ويژگی ضروری مجلس يعنی سالم بودن پرداختند.
ايشان، برخورداری مجلس و فردفرد نمايندگان مردم را از سلامت «سياسی، اخلاقی و مالی» كاملاً ضروری برشمردند و افزودند: اگر گرايشی ولی كوچك در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شكل بگيرد اين نشانه عدم سلامت سياسی مجلس است.
رهبر انقلاب بی توجهی به دغدغه ضروری احساس وظيفه، بی مبالاتی درباره مسائل مالی را از ديگر نشانه های ناسالم بودن مجلس خواندند و افزودند: هيأت رئيسه و نمايندگان تلاش كنند مجلس نهم در زمينه كاهش هزينه های بيهوده، الگو شود.
ايشان خاطرنشان كردند: البته در ميان نمايندگان مجلس كسانی كه در اين زمينه ها بخوبی احتياط و مراقبت می كنند كم نيستند و اين واقعيت مهم و تحسين برانگيز، نيازمند شكرگزاری است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تأكيد چند سال قبل ايشان در زمينه خودنظارتی مجلس افزودند: البته در اين مورد، قانونی هم تصويب شده و لازم است نمايندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و ديگر نمايندگان، از سلامت مجلس صيانت كنند.
پرهيز از تعرض به آبروی ديگران از ديگر مسائلی بود كه رهبر انقلاب اسلامی آن را از نشانه های مهم سلامت مجلس خواندند.
ايشان به منتخبان ملت خاطرنشان كردند: متوجه باشيد كه شما از پشت بلندگويی ملی حرف می زنيد و لازم است از تعرض به آبروی ديگران، بيان اتهاماتی كه ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد بشدت پرهيز كنيد.
هياهو و جنجال برخی نمايندگان هنگام حرف زدن ديگر نمايندگان و يا مسئولان دولتی، ‌انتقاد صريحی بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌ای بيان كردند.
رهبر انقلاب تأكيد كردند: مجلس جای گفتگوی حكيمانه و خردمندانه است و اين مسئله با هياهو هنگام حرف زدن ديگران كاملاً منافات دارد و اين عادت بسيار بد و حيرت انگيز بايد در مجلس شورای اسلامی ريشه كن شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای استقلال مجلس را مسئله ای بسيار مهم و از نشانه های سلامت نهاد قانونگذاری دانستند و خاطرنشان كردند: در همه دولتهای گذشته و همه دوره های مجلس اين تذكر داده شده است كه نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می تواند با پرهيز از اينگونه برخوردهای غيرمفيد، در آن زمينه، قانون بگذارند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای همچنين اتحاد و همدلی را، مسئله و ضرورت مهم روز خواندند و افزودند: معنای اين مسئله همسان بودن فكرها نيست و كسی از بيان اختلاف نظرها، ابايی ندارد اما بايد كاملاً مشخص باشد كه در عين اختلاف نظر و سليقه، دستهای مسئولان در دست يكديگر است و همه با هم در مسير اعتلای كشور و تحقق اهداف انقلاب،‌ به پيش می روند.
رهبر انقلاب اسلامی دوئيت و تفرقه را نشانه ضعف خواندند و افزودند: در زمينه اختلاف نظرها نيز مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون يا نظر شورای نگهبان، تكليف همگان را مشخص می كند و در هر حال بايد اتحاد و همدلی مسئولان بروز بيايد.
ايشان در همين زمينه افزودند: البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می گويند اما در عمل نمونه های اختلاف، گاه ديده می شود كه همه مسئولان و دستگاهها در درون خود و در ارتباط  با يكديگر بايد اتحاد و همدلی را حفظ و تقويت كنند.
ايشان همچنين با تشكر از سخنان خوب و مفيد آقای لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی افزودند: اميد واثق وجود دارد كه مجلس با استقلال، آزاد فكری، رعايت مصالح كشور، احساس شجاعت در مقابل دشمن و اميد به آينده، فعاليتهای خود را برنامه ريزی و پيگيری كند.
رهبر انقلاب در پايان سخنانشان، آينده روشن ملت و نظام را، حقيقتی بشارت داده شده خواندند و با تجليل از ايمان ملت و جوانان خوب كشور افزودند: به ياری پروردگار محور حركت عمومی كشور، تفكر و جهت گيری دينی و اسلامی است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای ابراز اميدواری كردند: به اذن الهی در اين دهه كه دهه پيشرفت و عدالت است ايران به پيشرفت محسوسی دست يابد و در پايان دوره ميزان چشمگيری از عدالت در كشور محقق شود.
در ابتدای اين ديدار و پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای دكتر لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادوار مختلف قانونگذاری در ايران، دوران قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی را شكوفاترين دوران پارلمانی كشور برشمرد و افزود: در اين دوره با تصويب ميزان قابل توجهی از قوانين و اتكاء به جنبه ی آزادی و مبانی دينی، حركت رو به جلوی كشور رقم خورده است.
وی همچنين بر ضرورت تدوين نقشه راه مناسب برای تأمين منافع ملی و زمينه سازی برای آرامش پويا در كشور تأكيد و رصد دائمی حوادث كشور و دفاع از حقوق ملی را از وظايف مجلس شورای اسلامی توصيف كرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی همچنين با بيان گزارشی از تركيب كمی و كيفی منتخبان اين دوره مجلس شورای اسلامی، پايبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و شجاعت در دفاع از حقوق ملت را از ويژگی های بارز نمايندگان مجلس شورای اسلامی دانست.

نظر شما :