باتوجه به نگاه مثبت دانشگاه به دین ، اسلامی کردن علوم در دانشگاه ها لازم است. (۱۱-۱۱-۹۱)

۱۱ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۵:۳۴ کد : ۱۵۱۸۱ نهاد
تعداد بازدید:۶۶۸
حجت الاسلام دکتر رضا مهکام، در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان افزود:جامعیت دین اسلام و قرآن و سنت دو منبع روان شناسی اسلامی را از موارد مبانی معرفت شناسی روان شناسی اسلامی برشمرد  

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام، در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان افزود: روان شناسی اسلامی شاخه ای از مطالعات اسلامی است که روان شناس مسلمان با اصل قرار دادن باورهای مذهبی به مطالعه و بررسی مسایل و موضوعات روان شناختی مورد علاقه می پردازد.
وی اظهار داشت: در مبانی جهان شناختی روان شناسی اسلامی، جهان مخلوق خداوند حکیم قادر و علیم است و تدوام و گستره حیات و هدفمند بودن جهان مطرح است.

دکترای روان شناسی گفت: روان شناسی اسلامی علمی است که به مطالعه رفتار و فرایندهای روانی می پردازد ضمن اینکه مبانی پیش فرض ها، اهداف و کاربردهای آن هماهنگ با آموزه های اسلامی است.

حجت الاسلام مهکام، چند بعدی بودن انسان، آزادی، اختیار و اراده انسان و اینکه انسان خلیفه خدا در روی زمین است را از مبانی انسان شناسی روان شناسی اسلامی ذکر کرد و افزود: از نظر اسلام، انسان موجودی است که از دو بعد مادی و معنوی آفریده شده است و در نظر گرفتن به بعد روحانی انسان در روان شناسی ضروری است.

وی، جامعیت دین اسلام و قرآن و سنت دو منبع روان شناسی اسلامی را از موارد مبانی معرفت شناسی روان شناسی اسلامی برشمرد و افزود: در دانشگاه ها بایستی نگاه مثبت به دین داشته باشند و اسلامی کردن علوم در دانشگاه ها لازم است.

این پژوهشگر دینی درپایان با بیان اینکه، از دیدگاه اسلام انسان موجودی مختار است خاطر نشان کرد: با اینکه انسان از نظر روانی مختار است که کدام جانب را برگزیند ولی گاهی قرار گرفتن انسان در تعارض روانی بین این و آن او را به ناهنجاری روانی گرفتار می سازد.


نظر شما :