دکتر عرب اسدی در جمع دانشجویان فعال فرهنگی(۲۵-۱۱-۹۱)

۲۵ بهمن ۱۳۹۱ | ۲۰:۲۷ کد : ۱۵۲۲۴ نهاد
تعداد بازدید:۳۱۴۱
سومین کارگاه آموزشی نگاه راهبردی در فضای کار تشکیلاتی ویژه دانشجویان فعال فرهنگی با حضور دکتر حسین عرب اسدی سه شنبه ۲۴ اسفند دردانشگاه کاشان برگزارشد.

                   
دکتر عرب اسدی در ابتدای کارگاه به معرفی تشکیلات واینکه تشکیلات چه مفهومی دارد پرداخت وگفت :
تشکیلات از شکل وقیافه می آیدو به معنای هندسه و چیدمان است . به هرکاری که از خود یک شکل وقیافه به مخاطب منتقل کند تشکیلات گفته می شود . مجموعه هایی می توانند در محیط اطراف خود منشأ اثر باشند که شکل منسجمی داشته باشند . یعنی به عبارتی با قالب وقیافه باشند وحتی می توان این بر داشت را کرد که گاهی قالب مهم تر از محتواست.

مدرس دانشگاه امام صادق بیان کرد:در اعمال عبادی ما این تشکیلات رادر نماز جماعت و به صورت خاص در صف اول نماز به خاطر شکل وقالب می توان تصور کرد که پیامبر فرمودند: اگر کسی ثواب حضور در صف اول نماز جماعت را میدانست برای حضور در آن بر دیگرا ن حتی شمشیر می کشید . ایشان در ادامه گفت : اگر عده ای می گویند که نیت مهم تر از عمل است ونباید به ظواهر پرداخت و در حدیث از پیامبر اکرم (ص) داریم که نیت مهم تر از عمل است در جواب آنها باید گفت که مراد ازاین حدیث این نیست که شکل وظاهرکار مهم نیست بلکه حدیث در مواردی استفاده می شود که به طور مثال برای فعالیتی همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها با اخلاص کامل انجام شده است ولی به نتیجه ای که مطلوب بوده دست پیدانکرده ایم .در اینجا باید گفت که ما تمام تلاش خود را کرده ایم ونیت مهم است ووظیفه ما انجام تکلیف است ونه کسب نتیجه .


دکتر عرب اسدی در ادامه افزود: در قرآن کریم هرجا صحبت از تشکیلات شده است از منافقین به عنوان کسانی که از صدر اسلام در جبهه باطل فعالیت می کرده اند وتا کنون هم حضور دارند ودر مقابل آنها مومنین در جبهه حق نام برده شده اند . در دانشگاه هدف این است که کار تشکیلاتی انجام شود ولی تکثر کانون ها و تشکل ها وعدم هماهنگی آنها باعث شده است که به اهدافی که انتظار داریم دست پیدانکنیم . افراد مخاالف کار فرهنگی وقتی احساس رضایت دارند که این تفرقه رادرجهت رسیدن به اهداف خود استفاده کنند . وقتی وحدت حول محور ولایت و دوستی وهمدلی نباشد قیافه وشکل کار عوض می شود و هرکسی در طمع این است که حداکثر استفاده را از موقعیت خود به کار گیرد .

مدرس طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری گفت : تشکیلات عبارت است از : 1.ارکان 2.چسب 3.روح . وقتی ارکان هر تشکیلاتی مشخص شد فقط چسب تشکیلات است که می تواند ارکان را کنار هم حفظ کند وآن تبعیت است . روح تشکیلات همان ولایت ودوستی است که می تواند باعث پیوند همه اعضا با رهبر تشکیلات باشد .


هرتشکیلاتی چهار رکن دارد : 1. هدف 2.رهبری 3.نظم (که خودعبارت است از : 1. هماهنگی :همه چیز باید برای تشکیلات در نظر گرفته شود و هرکسی کار خود را انجام دهد 2. انسجام : یعنی به هنگام و به موقع باشد ) 4. آدم ها و نیروی انسانی : به عنوان مثال مهم اردوبرگزار کردن و جلسه گذاشتن نیست بلکه هدف باید جذب نیرو وحفظ نیروهای جذب شده باشد .
  دکتر عرب اسدی در پایان افزود : اصلی که در تشکیلات مهم است حفظ خود تشکیلات با وحدت وانسجامی است که مجموعه می تواند داشته باشد واین وقتی رخ می دهد که مجموعه نسبت به هم ورده بالاتر خود ولایت ودوستی داشته باشند واز مسائلی که منجربه اختلاف وتفرقه در بین آنها می شود دوری کنند .

لازم به ذکر است این کارگاه در راستای توانمند سازی فعالین فرهنگی کانون ها و تشکل های دانشجویی به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان برگزار شد .


نظر شما :