نخستین دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان دانش آموخته شد

۲۵ شهریور ۱۳۹۲ | ۰۹:۵۷ کد : ۱۵۴۹۳ دانشگاه
تعداد بازدید:۱۷۵۱
رییس دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان افزود: "محمد هاشمیان" از رساله خود با موضوع "پایداری دینامیکی نانو لوله های نیترید بور" دفاع کرد.
نخستین دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان دانش آموخته شد

نخستین دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان دانش آموخته شد.

رییس دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان افزود: "محمد هاشمیان" از رساله خود با موضوع "پایداری دینامیکی نانو لوله های نیترید بور" دفاع کرد.

دکتر علی قربان پور افزود: این دانشجو دوره دکترای خود را در هشت ترم در این دانشکده گذرانده است.

دکتر علی قربان پور به عنوان استاد راهنما و استادان پروفسور عباس راستگو عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا سعیدی دانشیار دانشگاه کرمان، دکتر کیوان ترابی استادیار دانشگاه کاشان و دکتر مهدی محمدی مهر استادیار دانشگاه کاشان داوری این رساله را برعهده داشتند.


نظر شما :