پیام مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان به مناسبت ۲۷ آذر

۲۷ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۲ کد : ۱۶۳۵۷ نهاد
تعداد بازدید:۳۶۳
مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان به مناسبت ۲۷ آذرماه سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح و وحدت حوزه و دانشگاه پیامی صادر فرموند.متن این پیام بدین شرح است:
پیام مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان به مناسبت ۲۷ آذر

بسم الله الرحمن الرحیم

جمع بین ایمان وعلم در وحدت حوزه ودانشگاه

رهبر معظم انقلاب،در دیدار جمعی از اساتید و فضلا و مبلغان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه کشور در8/9/1386 خطاب به مدیران و مسئولان حوزه های علمیه سراسر کشور، در بیان ضرورت تحول درحوزه های علمیه فرمودند: تحول را مدیریت کنید... تحول اجتناب ناپذیر است. تحول، طبیعت و سنت آفرینش الهی است... موجودی را فرض کنیم که تن به تحول ندهد؛ از یکی از دو حال خارج نیست: یا خواهد مُرد یا منزوی خواهد شد. یا در غوغای اوضاعِ تحول یافته مجال زندگی پیدا نمی کند، زیر دست و پا له می شود، از بین می رود؛ یا اگر زنده بماند، منزوی خواهد شد.

همچنین در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) در 29/10/1384 فرمودند: دانشگاهاسلامی، علم و ایمان، علم و معنویت، علم و اخلاق را با هم همراه میکند. علم را میآموزد و جهت‌گیری علم را از اخلاق و ایمان میگیرد.... شما در دانشگاهاسلامی، میخواهید این خلأ را پُر و علم را با ایمان آمیخته کنید؛ یعنی دانش را چه در بافت درونی خودش، چه در استنتاجش و چه در جهت‌گیریهایی که در آن به کار خواهد رفت، از ایمان سیراب کنید.

براساس سند دانشگاه اسلامی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هرجامعه نماد بالاترین سطح علم وفرهنگ آن جامعه محسوب میشوند بنابراین آموزش عالی کشور بایستیمبدا تحولات علم و فرهنگ باشد. احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسلامی مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی,فرهنگی،سیاسیواجتماعیکشوراستکهدرمسیرتعالیآنآموزشعالیکشورنقشپیشرانوموتورمحرکهرابرعهدهخواهدداشت .اصولو مبانی دانشگاه اسلامی عبارتند:1- حاکمیت اصول اعتقادی احکام و اخلاق اسلامی در تمام ابعاد دانشگاه 2- خردورزی و عقلانیت در پرتو تعالیم اسلامی و توجه به همسویی مفاهیم وحیانی عقلانی و تجربی3- قدسی بودن علم و محیط‌های علمی وتلقی عبادت از تعلیم و تعلم و تکریم عالم و متعلم ۴- تقدم تزکیه و تعلیم و محوریت داشتن تزکیه در محتوای آموزشی و پژوهشی و تنظیم ساختار های دانشگاه 5- تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حضور فعال در صحنه و تقویت دلبستگی به نظام ووفاداری به ارزش‌ها و صبر و پایداری در جهت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی6- جهاد علمی و ارتقاء اعتماد به نفس ملی و تولید علم نافع و توسعه نهضت نرم افزاری است7-تقدم منافع ملی ومصالح عمومی برمنافع فردی و گروهی و اهتمام بر وحدت ملی و در خدمت جامعه بودن دانشگاه ها 8- تمدن سازی دانشگاه ها با تولید دانش و فرهنگ تمدن با رویکرد اسلامی و آینده پژوهانه و تاثیرگذار و الگو برای دانشگاه های جهان و احراز مرجعیت علمی 9- وحدت حوزه و دانشگاه عبارتند از وحدت در هدف و تعامل و همکاری همه جانبه علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری حوزه و دانشگاه10- عدالت محوری در تمام شئون دانشگاه 11-  تعادل و هماهنگی در نظامات چهارگانه دانشگاه ۱۲- ارتقاء جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان.

در این ایام الله به یادآوری زکاوت، بصیرت ،آینده نگری و ژرف اندیشی مجاهدان عرصه علم و فرهنگ همچون شهید آیت الله دکتر مفتح ،شهید دکتر علی محمدی، استاد شهید مطهری و شهید دکتر چمران و سایر اسطوره های علم و ایثار ؛به عنوان دستور کار نظام اسلامی و دغدغه جدی امامین انقلاب ؛خمینی کبیر(ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی)  بازخوانی نموده و حقیقتاً به عنوان یک برنامه راهبردی و سند فرادستی مدنظر قرار داده و با تمام همت و تلاش در صدد تحقق و اجرای کامل آن باشند.

 در پایان اقداماتی که مطابق سند مذکور لازمه رسیدن به وحدت عملی و تئوری همایشی و نمایشی حوزه و دانشگاه می باشد را یادآور می شوم. شایسته است حوزویان و دانشگاهیان مومن و انقلابی هدف والای تحقق دانشگاه اسلامی را بر اساس راهبرد سند دانشگاه اسلامی که عبارت است از: 1) ارتقای تعامل حوزه و دانشگاه با تأکید بر حل مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی جامعه 2) ایجاد ساز و کار و ساختار کارآمد وحدت حوزه و دانشگاه و تقویت نهادها و مراکز موجود 3) شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک و تعیین اولویت های همکاری حوزه و دانشگاه در جهت رفع نیازهای جامعه و مسائل کلان فرهنگی سیاسی و اجتماعی 4) حمایت از حضور علمی فرهنگی سیاسی و اجتماعی حوزویان و دانشگاهیان در مراکز علمی یکدیگر5) معرفی اسوه های علمی فرهنگی- سیاسی و اجتماعی و حوزه و دانشگاه به یکدیگر6) آسیب شناسی تعامل حوزه و دانشگاه و بررسی راهکارهای ارتقاء آن 7) حمایت و توسعه حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت آنها در جهت ارتقاء سطح آموزش عالی کشور8) تبیین و ترویج نواندیشی دینی در زمینه های مورد نیاز دانشگاهیان و نخبگان با سازماندهی ظرفیت های حوزوی و دانشگاهی 9)تعریف و تبیین مولفه های هستی شناسی، ارزش شناسی ،معرفت شناسی و انسان شناسینواندیشیدینی10)تعریفوتبیینجایگاهومنزلتودرنظامفکری- دینی11) تبیینرابطهعلمودیندرخدماتمتقابلهردودرشکوفاییتمدناسلامی- ایرانی12) زمینه‌سازی فرهنگی و اجتماعی برای نواندیشی دینی و حمایت از تولید ادبیات نو در این زمینه 13) معرفی، الگو سازی و حمایت از چهره های خلاق و نواندیشی دینی 14) ترویج عقلانیت و حکمت اسلامی در جهت ارتقای خردورزی و دین باوری 15) ترویج اسلام ناب محمدی و مقابله با آفت های التقاط،تحجر، سطح نگری و خرافه گرایی، بدعت وعرفان های نوظهور

حجه الاسلام والمسلمین عباس ابن علی

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز کاشان


نظر شما :