تیم برگ های سبز با "یک تیر و دو نشان" در دانشگاه کاشان کتاب را با قیمت کمتر در اختیار دانشجو قرار می دهد.

۰۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۸ کد : ۱۶۶۴۹ نهاد
تعداد بازدید:۲۶۹
دانشجویان با تحویل کتاب های غیر کاربردی خود به تیم سبز دانشگاه کاشان می توانند مبلغی از آن را دریافت و با قیمت کمتر در اختیار دوستانشان قرار دهند.
تیم برگ های سبز با "یک تیر و دو نشان" در دانشگاه کاشان کتاب را با قیمت کمتر در اختیار دانشجو قرار می دهد.

تیم برگ های سبز با همکاری مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان، با هدف کمک به طبیعت سبز، به جمع اوری کتاب و وسایل درسی غیرکاربردی دانشجویان پرداخته است.

در این طرح،دانشجویان می توانند با فروش کتاب هم مبلغی از آن را دریافت کنند و هم کتاب را با قیمت کمتر در اختیار دوستانشان قرار دهند.


نظر شما :