برگزاری دورهمی در خوابگاه های دانشجویی با حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه

۰۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۱۷ کد : ۲۲۴۶۵ دانشگاه نهاد
تعداد بازدید:۲۱۴
برگزاری دورهمی دوستانه و صمیمانه در خوابگاه های دانشجویی با حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه، یکشنبه های هرهفته همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء، این هفته خوابگاه مرکزی خواهران (یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲)
برگزاری دورهمی در خوابگاه های دانشجویی با حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه

برگزاری دورهمی دوستانه و صمیمانه در خوابگاه های دانشجویی با حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه، یکشنبه های هرهفته همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء، این هفته خوابگاه مرکزی خواهران (یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲)

 


نظر شما :