برگزاری مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان

۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۵:۴۲ کد : ۲۲۷۸۹ دانشگاه نهاد
تعداد بازدید:۸۸
مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی برگزار کردید.
برگزاری مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان

مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی-دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲

لینک فایل صوتی:
https://nahad.kashanu.ac.ir/file/download/page/655b46cdef8d2-0029-8-1402.mp3
لینک مرتبط:
https://nahad.kashanu.ac.ir/fa/page/7503
 
 

 


لینک دانلود فایل

نظر شما :