برگزاری مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان

۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۶:۵۹ کد : ۲۲۹۵۴ دانشگاه نهاد
تعداد بازدید:۱۰۵
مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی برگزار کردید.
برگزاری مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان

مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی-دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲

لینک فایل صوتی:
https://nahad.kashanu.ac.ir/file/download/page/65770500a4405-0020-9-1402.mp3

لینک مرتبط:
https://nahad.kashanu.ac.ir/fa/page/7503/
 
 


لینک دانلود فایل

نظر شما :