برگزاری مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان

۰۴ دی ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۵ کد : ۲۳۰۵۲ دانشگاه نهاد
تعداد بازدید:۷۲
مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی برگزار کردید.
برگزاری مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان


مراسم معنوی دوشنبه های قرآنی در مسجد دانشگاه کاشان با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی-دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲

لینک فایل صوتی:
https://nahad.kashanu.ac.ir/file/download/page/658971b40cace-004-10-1402.mp3

لینک مرتبط:
https://nahad.kashanu.ac.ir/fa/page/7503
 
 


لینک دانلود فایل

نظر شما :