سخنرانی سیاسی با موضوع مشارکت حداکثری توسط دکتر عبداللهی فر در مسجد دانشگاه کاشان

۰۹ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۸ کد : ۲۳۲۲۹ دانشگاه نهاد
تعداد بازدید:۵۲
سخنرانی سیاسی با موضوع مشارکت حداکثری توسط دکتر عبداللهی فر در مسجد دانشگاه کاشان
سخنرانی سیاسی با موضوع مشارکت حداکثری توسط دکتر عبداللهی فر در مسجد دانشگاه کاشان

سخنرانی سیاسی با موضوع مشارکت حداکثری توسط دکتر عبداللهی فر در مسجد دانشگاه کاشان-جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲


نظر شما :