بدون دسته‌بندی - آرشیو

رئیس جمهور آینده بایستی موضع خودباآمریکا ودشمنان اسلام را صراحتا اعلام نماید(۲۹-۲-۹۲)

حجت الاسلام والمسلمین عباس خادمیان گفت : در انتخاب رئیس جمهور آینده باید درنظر داشته باشیم که شخصی مورد تأیید است که در مقابله با تحریم ها وتهاجمات نظامی وفرهنگی وفشارهایی که از سوی دشمن می شود هیچ ترس وهراسی را به خود راه ندهد

ادامه مطلب