بدون دسته‌بندی - آرشیو

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان:

لشکر جوانان مؤمن و انقلابی،وارد میدان مطالبه آرمانهای انقلاب شوند/انقلابی‌گری فقط در بستر نظام اسلامی امکان‌پذیر است؛ خارج از آن ویرانگری است/دیدار امروز نشان داد دانشگاه زنده، و جریان دانشجویی با ایمان، با غیرت و مصمم است.

ادامه مطلب