ویژه نامه - آرشیو

روز جمهوری اسلامی ایران

«... مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برابرند و فقط در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوت بین زن و مرد و بین اقلیت های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست...» از پیام حضرت امام خمینی قدس سره به مناسبت ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

ادامه مطلب