اینترنت - آرشیو

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان:

ملت بار دیگر عظمت خود را نشان داد،و توطئه خطرناکی را نابود کرد/استکبار و صهیونیسم جهانی از مردم تودهنی خوردند و وادار به عقب‌نشینی شدند/در جنگ نرم همچون یک شطرنج‌باز ماهر همیشه یک قدم از دشمن خود جلو باشید.

ادامه مطلب