اینترنت - آرشیو

صلح امام حسن(ع)؛ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ

امام حسن(ع) اولین فرزند امام علی و فاطمه زهرا(س) در نیمه ماه رمضان سال دوم یا سوم هجری در شهر مدینه به دنیا آمد و بعد از شهادت امام علـی(ع) شـش ماه حکـومت کرد و درسال پنجاهـم هجری, به وسیله زهری که همسرش جعده به دستـور معاویه به او خـورانـد, در ۴۸ سالگـی به شهادت رسیـد. مزار شریفـش در قبرستان بقیع, در کنـار سه امـام معصـوم دیگـر, زیـارتگاه خیل شیفتگـان آن حضـرت است.

ادامه مطلب