دانشگاه - آرشیو

دیدار با ایثارگران دانشگاه کاشان در هفته دفاع مقدس(۱۰-۷-۸۹)

مسئول امور ایثارگران دانشگاه کاشان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، رئیس، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاون دانشجویی، مسئول بسیج کارکنان و مسئول امور ایثارگران دانشگاه با حضور در منزل جمعی از ایثارگران دانشگاه با ایشان دیدار کردند.

ادامه مطلب