دانشگاه - آرشیو

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه در خوابگاه برادران

در آستانه هفته خوابگاه‌ها دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس دانشگاه به همراه دکتر احمد غلامی معاون دانشجویی و فرهنگی، ‌دکترامیرحسین رسول‌نیا معاون آموزشی و دکتر حسن بخشنده امنیه مدیر آموزشی در سالن اندیشه خوابگاه برادران حاضر شدند و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ گفتند.

ادامه مطلب