دانشگاه - آرشیو

دکتر بهزاد سلطانی: آینده ایران با دانش هسته ای بسیار درخشان است(۲۳-۱-۹۰)

معاون سازمان انرژی هسته ای گفت: چشم‌انداز توسعه ایران با بهره‌گیری از دانش هسته‌ای بسیار روشن و درخشان است.دکتر بهزاد سلطانی که به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای در مسجد دانشگاه کاشان سخنرانی می‌کرد، ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی – علمی ، دانش هسته ای را بسیار گسترده ارزیابی کرد و به بررسی جنبه های کمی و کیفی فن آوری هسته ای در عرصه ی علمی پرداخت. وی افزود:

ادامه مطلب