دانشگاه - آرشیو

معاون نظارت مجلس: استقامت و پایداری ملت ایران رمز سربلندی نظام جمهوری اسلامی است

معاون نظارت مجلس: استقامت و پایداری ملت ایران رمز سربلندی نظام جمهوری اسلامی است

دکتر حسین مظفر در ششمین یادواره شهدای دانشجو دانشگاه کاشان اظهار داشت:برپایی اینگونه یادمان ها زمینه مناسبی است تا ما زمینیان در مورد آسمانیان بیاندیشیم و روح و جان خودمان را در چشمه سار فداکاری و ایثار و معنویت شهیدان شستشو دهیم.

ادامه مطلب