دانشگاه - آرشیو

نخستین دوره مسابقات ملی ماهواره دانشجویی با عنوان مسابقات ملی کن ست ایران به کار خود پایان داد.(۶-۹-۹۰)

در این مسابقات فقط دو تیم دانشجویی از دانشگاه کاشان شرکت کرده بودند. این دوره از مسابقات در چهار گروه بررسی اتمسفر استاندارد، اتمسفر آزاد، تصویربرداری استاندارد و تصویربرداری آزاد برگزار شد.

ادامه مطلب