دانشگاه - آرشیو

رئیس دانشگاه کاشان: در آزمون بزرگ غزه، سران کشورهای عربستان و مصر مردود شدند

رئیس دانشگاه کاشان، جنگ بیست و دو روزه غزه را آزمون بزرگی برای تاریخ بشریت دانست و گفت: دراین آزمون بزرگ، سران کشورهای عربی به ویژه مصر و عربستان مردود شدند و آنها در پیشگاه الهی هیچ پاسخی نخواهند داشت.

ادامه مطلب