دانشگاه - آرشیو

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت را قدر بدانیم

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت را قدر بدانیم

با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری سال ۹۴ به نام سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است. این اقدام دوراندیشانه را به مانند دیگر نامگذاری ها و فرامین معظم له باید مغتنم دانست و آحاد دولتمردان برای تحقق آن و همدلی و همراهی با مردم شریف ایران، این ولی نعمتان انقلاب اسلامی گام بردارند.

ادامه مطلب