نهاد - آرشیو

دومین همایش جهانی زنان با موضوع «ره‌آورد جهان اسلام در مسایل زنان و واکاوی پیامدهای فمینیسم»

دفتر امور خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با همکاری معاونت های فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط دومین گردهمایی علمی‌ ـ فرهنگی حوزه زنان را با موضوع «ره‌آورد جهان اسلام در مسایل زنان و واکاوی پیامدهای فمینیسم» برگزار می کند.

ادامه مطلب