نهاد - آرشیو

برگزاری دومین جلسه کارگاه سواد رسانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان

برگزاری دومین جلسه کارگاه سواد رسانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان

به گزارش خبرنگارواحد اطلاع رسانی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ،این کارگاه به منظور تربیت معلم کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم به شیوه ای کاملاً عملی و علمی در طی سه روز می پردازد.

ادامه مطلب