نهاد - آرشیو

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت" در آینده نه چندان دور، ایران با پدیده سالمندی قطعی جمعیت روبرو خواهد شد".

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت" در آینده نه چندان دور، ایران با پدیده سالمندی قطعی جمعیت روبرو خواهد شد".

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی دفتر نهاد، در روز سوم فوق برنامه های ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان، علل و پیامدهای بحران خاموش جمعیت در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
حجت الاسلام و المسلمین هاشمی "هر کس رسانه دارد حکومت و قدرت در اختیار اوست، مبنای ابر قدرتی حکومتها رسانه ها هستند".

حجت الاسلام و المسلمین هاشمی "هر کس رسانه دارد حکومت و قدرت در اختیار اوست، مبنای ابر قدرتی حکومتها رسانه ها هستند".

به گزارش واحد خبری دفتر نهاد رهبری دانشگاه کاشان در روز دوم طرح ضیافت اندیشه اساتید، هم اندیشی اساتید با موضوع سلب اعتماد اجتماعی در پیام رسانها و با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هاشمی، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد.  

ادامه مطلب