نهاد - آرشیو

دومین جلسه توجیهی دانشجویان اعزامی بهمن ماه سال جاری عتبات دانشگاهیان، برگزار شد.

دومین جلسه توجیهی دانشجویان اعزامی بهمن ماه سال جاری عتبات دانشگاهیان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری دانشگاه، جلسه توجیهی دانشگاهیان اعزامی ۲۹ بهمن ماه عتبات عالیات با حضور معاون دفتر نهاد رهبری حجت الاسلام عمورمضان زاده، حجت الاسلام رضایی به عنوان روحانی کاروان و دانشجویان و اساتید اعزامی برگزار شد.

ادامه مطلب