نهاد - آرشیو

تاکنون حدود ۱۰۰نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه کاشان ثبت نام کردند

تاکنون حدود ۱۰۰نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه کاشان ثبت نام کردند

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان از ثبت نام حدود ۱۰۰نفر از اساتید دانشگاه در ششمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان این دانشگاه تا ششم شهریور ماه سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب