نهاد - آرشیو

حجت الاسلام و المسلمین دستاران:«یکی از مهم ترین فضائل امیرالمومنین (ع) این است که ایشان مولود کعبه هستند و در دامان حضرت رسول (ص)پرورش یافتند».

حجت الاسلام و المسلمین دستاران:«یکی از مهم ترین فضائل امیرالمومنین (ع) این است که ایشان مولود کعبه هستند و در دامان حضرت رسول (ص)پرورش یافتند».

معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان میهمان روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه برنامه زنده «رمضان بنده نواز » با موضوع فضائل امیرالمونین(ع) بودند.

ادامه مطلب
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی:«حضرت علی (ع )یک مکتب و یک دین است. دین یک حقیقت همیشگی و زنده است و ایشان هم یک مکتب زنده است و کهنه نمی شود».

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی:«حضرت علی (ع )یک مکتب و یک دین است. دین یک حقیقت همیشگی و زنده است و ایشان هم یک مکتب زنده است و کهنه نمی شود».

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در پخش زنده لایو دفتر نهاد دانشگاه کاشان به بررسی موضوع فضائل و سیره امیر المومنین (ع )پرداخت.

ادامه مطلب