نهاد - آرشیو

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه کاشان در جمع مبلغین خوابگاه خواهران"کار با جوان را دست کم نگیرید گرچه این قشر علم کم و احساسات زیادی دارند".

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه کاشان در جمع مبلغین خوابگاه خواهران"کار با جوان را دست کم نگیرید گرچه این قشر علم کم و احساسات زیادی دارند".

جمعی از مبلغین دفتر نهاد دانشگاه روز چهارشنبه ۷ آذر در نشستی با حضور حجت الاسلام و المسلمین روحانی به بررسی مسائل و مباحث موجود در امر مشاوره مذهبی دانشگاه پرداختند

ادامه مطلب