نهاد - آرشیو

کارگاه آموزشی"مضمار" ویژه فعالین فرهنگی دانشگاه کاشان برگزارشد.

کارگاه آموزشی"مضمار" ویژه فعالین فرهنگی دانشگاه کاشان برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان، کارگاه آموزشی "مضمار" ویژه فعالین فرهنگی دانشگاه کاشان در راستای توانمندسازی فعالین فرهنگی و انسجام بیشتر کانون های فرهنگی در شهر مقدس قم برگزارشد.

ادامه مطلب