نهاد - آرشیو

هدیه ای از جنس طلای رضوی

هدیه ای از جنس طلای رضوی

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان زوجین دانشجوی این دانشگاه در بهمن ماه به صورت متمرکز به سفر مشهد مقدس اعزام می شوند.

ادامه مطلب