نهاد - آرشیو

دانشجویان دختر دانشگاه در روز میلاد حضرت زهرا(س) در مراسم غبار روبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) شرکت کردند.

دانشجویان دختر دانشگاه در روز میلاد حضرت زهرا(س) در مراسم غبار روبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کاشان، دانشجویان دختر دانشگاه کاشان در شب میلاد حضرت زهرا(س) در مراسم غبار روبی و عطر افشانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) شرکت کردند..

ادامه مطلب