نهاد - آرشیو

وحدت حوزه ودانشگاه موجب پویایی نظام اسلامی است(۲۸-۹-۸۹)

مسوول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان گفت: وحدت حوزه و دانشگاه موجب پویایی، پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی است. حجت الاسلام "عباس خادمیان"، اتحاد این دوحوزه را لازم دانست و اظهار داشت: با بررسی تاریخ، اوج اقتدار جامعه در زمان اتحاد حوزه و دانشگاه بوده است.

ادامه مطلب