نهاد - آرشیو

نشست" در گوشی های دخترونه در خوابگاه خواهران برگزار شد.

نشست" در گوشی های دخترونه در خوابگاه خواهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی دفتر نهاد رهبری، نشستی با حضور خانم نعناکار در خوابگاه مرکزی خواهران با موضوع روابط بین دانشجویان در محیط خوابگاهی، ارتباط هم اتاقیها با یکدیگر و  مسائل پوشش و حجاب در مقابل محارم برگزار شد.

ادامه مطلب